Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską w przedmiocie ,,Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowoadministaracyjnym” obroniłem w 2013 roku pod kierownictwem sędziego Trybunału Stanu prof. Dariusza Kijowskiego.
Aplikację Adwokacką w latach 2014 – 2017 odbywałem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku pod patronatem adw. Marii Skorupskiej, gdzie zdobyłem praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i karnych.
W czasie trwania aplikacji współpracowałem z licznymi kancelariami adwokackimi ucząc się zawodu u najlepszych płockich adwokatów.
Specjalizuję się w prawie cywilnym i rodzinnym.